Tenderi/Tenders

Javne nabavke / Public Procurement

Pozivi i konkursna dokumentacija / Invitations and documentation

Odluke i obaveštenja / Decisions and notifications

Javne nabavke male vrednosti / Low-Value Public Procurement

Pozivi i konkursna dokumentacija / Invitations and documentation

Odluke i obaveštenja / Decisions and notifications

Ostalo

Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje / Procurements exempt from the Public Procurement Law

Nabavke čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 1.000.000,00 dinara / Procurement whose total estimated value at annual level is below 1.000.000,00 dinars

Ostalo / Other