22.07.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima anketa agencija Ipsos i Blumberg, očekivanja predstavnika finansijskog sektora u pogledu inflacije za godinu dana unapred (kratkoročna inflaciona očekivanja) nastavila su da se kreću oko nivoa od 6,0%.

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora u junu beleže neznatan pad u odnosu na maj i iznose 5,9%. Na sličnom nivou su se kretala i inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora prema rezultatima ankete agencije Blumberg iz jula, koja iznose 6,0%.

U uslovima rastuće neizvesnosti i rasta tekuće inflacije, očekivanja predstavnika privrede u pogledu inflacije za godinu dana unapred zabeležila su u junu blago povećanje u odnosu na maj i našla se na nivou od 7,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja i ista kao u prethodnoj anketi. Predstavnici finansijskog sektora očekuju inflaciju za dve godine unapred na nivou od 4,0%, za tri godine unapred na nivou od 3,5%, dok srednjoročna inflaciona očekivanja privrednika iznose 5,0% za dve godine unapred i 4,0% za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na očekivanja za dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera