22.07.2022.

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкета агенција Ипсос и Блумберг, очекивања представника финансијског сектора у погледу инфлације за годину дана унапред (краткорочна инфлациона очекивања) наставила су да се крећу око нивоа од 6,0%.

Према резултатима анкете агенције Ипсос, краткорочна инфлациона очекивања представника финансијског сектора у јуну бележе незнатан пад у односу на мај и износе 5,9%. На сличном нивоу су се кретала и инфлациона очекивања представника финансијског сектора према резултатима анкете агенције Блумберг из јула, која износе 6,0%.

У условима растуће неизвесности и раста текуће инфлације, очекивања представника привреде у погледу инфлације за годину дана унапред забележила су у јуну благо повећање у односу на мај и нашла се на нивоу од 7,0%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања и иста као у претходној анкети. Представници финансијског сектора очекују инфлацију за две године унапред на нивоу од 4,0%, за три године унапред на нивоу од 3,5%, док средњорочна инфлациона очекивања привредника износе 5,0% за две године унапред и 4,0% за три године унапред.

Резултати анкете који се односе на очекивања за две и три године унапред могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.

Усидреност средњорочних инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера