19.05.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

U uslovima rastuće neizvesnosti, kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora i privrede ostala su stabilna i nastavila su da se kreću oko nivoa od 5,0%.

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos iz aprila, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u aprilu 2023. godine biti na nivou od 5,0%. Na sličnom nivou su i inflaciona očekivanja prema rezultatima ankete agencije Blumberg iz maja – 5,1%.

Prema anketi agencije Ipsos, očekivana inflacija predstavnika privrede za godinu dana unapred takođe je ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznosi 5,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih, nalaze se u granicama cilja i kreću se u rasponu od 3,0% do 4,0% za obe posmatrane godine. Ovakvi rezultati ankete mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju smanjenje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera