21.01.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos iz decembra 2021. godine, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora nastavljaju da se kreću u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%). Predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u decembru 2022. godine biti na nivou od 4,5%.

Prema rezultatima ankete agencije Blumberg iz januara ove godine, inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred niža su i iznose 3,5%.

Inflaciona očekivanja privrednika, prema rezultatima ankete agencije Ipsos, u decembru su povećana na 6,0%, što se u velikoj meri može povezati sa energetskom krizom i neizvesnošću u vezi s cenom električne energije u vreme sprovođenja ankete. Takođe, viša inflaciona očekivanja privrednika najverovatnije su posledica i cenovnih pritisaka i po pitanju cena ostalih inputa u proizvodnji, i po pitanju cena sopstvenih gotovih proizvoda i usluga.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede usidrena u granicama inflacionog cilja i kreću se u rasponu od 3,0% do 4,0%. Ovakvi rezultati ankete ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda aktuelnu višu inflaciju percipiraju kao privremenu, što je ujedno i ocena Narodne banke Srbije, kao i većine vodećih centralnih banaka u svetu.

Usidrenost inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera