21/01/2022

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкете агенције Ипсос из децембра 2021. године, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора настављају да се крећу у границама инфлационог циља Народне банке Србије (3 ± 1,5%). Представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у децембру 2022. године бити на нивоу од 4,5%.

Према резултатима анкете агенције Блумберг из јануара ове године, инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред нижа су и износе 3,5%.

Инфлациона очекивања привредника, према резултатима анкете агенције Ипсос, у децембру су повећана на 6,0%, што се у великој мери може повезати са енергетском кризом и неизвесношћу у вези с ценом електричне енергије у време спровођења анкете. Такође, виша инфлациона очекивања привредника највероватније су последица и ценовних притисака и по питању цена осталих инпута у производњи, и по питању цена сопствених готових производа и услуга.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде усидрена у границама инфлационог циља и крећу се у распону од 3,0% до 4,0%. Овакви резултати анкете указују на то да и финансијски сектор и привреда актуелну вишу инфлацију перципирају као привремену, што је уједно и оцена Народне банке Србије, као и већине водећих централних банака у свету.

Усидреност инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера