16.10.2020.

Rezultati septembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima septembarske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su da se kreću oko nivoa trenutne inflacije i, prema rezultatima septembarske ankete, iznosila su 2,0%, što je neznatno niže nego u avgustu. Inflaciona očekivanja predstavnika privrede za godinu dana unapred viša su nego u avgustu i iznose 1,9%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima, ona su kod finansijskog sektora neznatno viša nego u prethodnoj anketi i iznose 2,6%, dok su očekivanja privrednika povećana na 1,8%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera