16.10.2020.

Резултати септембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима септембарске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред наставила су да се крећу око нивоа тренутне инфлације и, према резултатима септембарске анкете, износила су 2,0%, што је незнатно ниже него у августу. Инфлациона очекивања представника привреде за годину дана унапред виша су него у августу и износе 1,9%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора незнатно виша него у претходној анкети и износе 2,6%, док су очекивања привредника повећана на 1,8%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера