Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije. 

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Šta nam govore različiti pokazatelji inflacije i distribucija rasta potrošačkih cena?
  • Osvrt 2: Trendovi u pogledu prihoda i potrošnje domaćinstava u Srbiji na koje ukazuju rezultati anketa o potrošnji domaćinstava
  • Osvrt 3: Kada se može očekivati početak snižavanja referentnih kamatnih stopa vodećih centralnih banaka?
  • Osvrt 4: Pouzdanost fjučersa u projekciji kretanja svetske cene nafte
  • Osvrt 5: Ostvarenje makroekonomskih projekcija za 2023. u odnosu na projekcije Narodne banke Srbije od pre godinu dana i poređenje s projekcijama drugih institucija
  • Osvrt 6: Alternativni scenariji projekcije

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali