Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Globalna inflacija i reakcije monetarnih politika centralnih banaka
  • Osvrt 2: Faktori koji su uticali na pogoršanje deficita tekućeg računa platnog bilansa u 2022.
  • Osvrt 3: Faktori rasta cena hrane na globalnom nivou i u Srbiji i očekivanja za naredni period
  • Osvrt 4: Uticaj meteoroloških uslova na cene povrća i voća u Srbiji
  • Osvrt 5: Alternativni scenariji projekcije inflacije, BDP-a i deficita tekućeg računa platnog bilansa

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali