Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Praćenje inflacije u Narodnoj banci Srbije u realnom vremenu putem cena sa interneta
  • Osvrt 2: Ocena platnobilansnih kretanja u prvom polugodištu 2023. godine u Srbiji i faktora koji su doveli do poboljšanja eksterne pozicije
  • Osvrt 3: Analiza poslovnih i finansijskih performansi privrede Srbije u periodu 2019–2022.
  • Osvrt 4: Faktori i trendovi bazne inflacije na globalnom nivou
  • Osvrt 5: Alternativni scenario projekcije – sporiji globalni privredni rast od očekivanog

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali