Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације. 

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Трендови у кретању базне инфлације у Србији и окружењу
  • Осврт 2: Очекивања привредника у погледу пословних услова у Србији
  • Осврт 3: Деловање трансмисионог механизма и циклуси заоштравања монетарне политике Народне банке Србије
  • Осврт 4: Утицај зарада на инфлацију
  • Осврт 5: Алтернативни сценарији пројекције

Архива извештаја о инфлацији: