Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Оцена отпорности Србије на досадашње ефекте вишедимензионалне кризе – пандемије вируса корона, енергетске кризе и конфликта у Украјини
  • Осврт 2: Цене хране у производњи и потрошњи: динамика, детерминанте, поређење по земљама и очекивања за наредни период
  • Осврт 3: Утицај дешавања у енергетском сектору Србије на макроекономска кретања
  • Осврт 4: Алтернативни сценарији пројекције

Архива извештаја о инфлацији: