Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Aнализа фактoра који су утицали на одступање остварене од пројектоване инфлације у Србији у 2021. и 2022. години
  • Осврт 2: Заоштравање глобалних финансијских услова
  • Осврт 3: Процена инфлаторних притисака коришћењем текстуалне анализе
  • Осврт 4: Aлтернативни сценарио пројекције с претпостављеном вишомсветском ценом енергената и примарних производа

Архива извештаја о инфлацији: