Pregled osvrta po godinama

 • Maj
  • Ekonomske mere u Srbiji u borbi protiv pandemije virusa korona
  • Prve procene uticaja virusa korona na makroekonomska kretanja u Srbiji
  • Uticaj virusa korona na svetsku privredu
  • Mere centralnih banaka i vlada radi ublažavanja negativnih ekonomskih posledica virusa korona
 • Februar
  • Kretanje premije rizika Srbije i njene determinante
  • Reforma referentnih kamatnih stopa u zoni evra
  • Dinamika i struktura fiksnih investicija
  • Ocena makroekonomskih kretanja u 2019. godini
  • Uticaj baznog efekta na kretanjemeđugodišnje inflacije u 2020. godini
 • Novembar
  • Aktuelni trendovi u kreditnoj aktivnosti
  • Potrošnja domaćinstava – trendovi i izgledi za naredni period
  • Kretanje izvoza Srbije u uslovima usporavanja globalnog rasta
  • Pozitivni trendovi na domaćem tržištu rada
  • Nove mere monetarnih politika ECB-a i FED-a i potencijalni uticaj na Srbiju
 • Avgust
  • Ekonomska perspektiva Srbijeiz ugla priliva inostranog kapitala
  • Pozicija Srbije na svetskom tržištu usluga
  • Ukupna faktorska produktivnost injen doprinos rastu BDP-a Srbije
  • Promene izgleda globalnog privrednog rast
 • Maj
  • Dodatne devizne svop aukcije Narodne banke Srbije
  • Sinhronizacija ekonomskog i kreditnog ciklusa Srbije i zone evra
  • Analiza dinamike bilansa štednje i investicija Srbije
  • Analiza kretanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Srbiji
 • Februar
  • Deset godina primene strategije ciljanja inflacije
  • Platnobilansna kretanja u 2018. godini
  • Normalizacija monetarnih politika vodećih centralnih banaka
  • Projekcije inflacije i BDP-a u 2018. godini
 • Novembar
  • Kreditiranje malih i srednjih preduzeća iz ugla nove statistike kamatnih stopa
  • Unapređenje spoljnotrgovinske pozicije Srbije u periodu 2012–2017.
  • Revizija podataka o BDP-u za period 2015–2017.
  • Zaoštravanje svetskih trgovinskih odnosa i uticaj na svetska ekonomska kretanja i Srbiju
 • Avgust
  • Najvažnije mere i rezultati Narodne banke Srbije u proteklih šest godina
  • SDI, izvoz i zaposlenost u prerađivačkoj industriji
  • Analiza finansijskih rezultata domaće privrede u periodu 2014–2017.
  • Prve procene ovogodišnje poljoprivredne sezone i njenog uticajana ekonomsku i spoljnotrgovinsku aktivnost
 • Maj
  • Kretanje inflacije od početka 2018. u Srbiji i drugim zemljama koje imaju cilj za inflaciju
  • Promena metodologije praćenja zarada u Srbiji
  • Kretanje svetskih cena primarnih proizvoda u narednom periodu
 • Februar
  • Značaj uvoznih cena za inflaciju u Srbiji
  • Platnobilansna kretanja u 2017. godini
  • Uticaj efekta tendencije iz prethodne godine (carry-over efekta) na stopu rasta BDP-a
 • Novembar
  • Kretanje pokazatelja inflacije u 2017. godini
  • Kreditni rast i aktivnosti na rešavanju NPL
  • Popravljanje konkurentske pozicije Srbije kao rezultat povoljnijeg makroekonomskog i poslovnog okruženja
 • Avgust
  • Cenovna i finansijska stabilnost u Srbiji
  • Pokazatelj ekonomskih očekivanja za Srbiju (ESI)
 • Maj
  • Uticaj hladnog vremena s početka 2017. na kretanje inflacije
  • Efekti hladnog vremena na ekonomsku i spoljnotrgovinsku aktivnost
  • Značaj međunarodnog okruženja za privredni rast Srbijei drugih zemalja u usponu
 • Februar
  • Uticaj sezonskih faktora na inflaciju u Srbiji
  • Dosadašnji rezultati u rešavanju problematičnih kredita
  • Doprinos potrošnje domaćinstava privrednom rastu Srbije
 • Novembar
  • Sniženje cilja za inflaciju na 3,0% ± 1,5 p.p. od 2017. godine
  • Auto-industrija – pokretač rasta industrije i izvoza Srbije
  • Uticaj nove poljoprivredne sezone na BDP
  • Povoljna fiskalna kretanja i smanjenje javnog duga
 • Avgust
  • Uslovi finansiranja malih i srednjih preduzeća
  • Bregzit i njegov uticaj na Srbiju
  • Poboljšane makroekonomske perspektive Srbije u poslednje dve godine
 • Maj
  • Priliv kapitala u Srbiju i ostale zemlje regiona
  • Priliv SDI kao oslonac rasta robnog izvoza
  • Uticaj baznog efekta cena hrane i energije na međugodišnju inflaciju u narednom periodu
 • Februar
  • Niska inflacija u Srbiji i globalno
  • Kvalitativna inflaciona očekivanja stanovništva
  • Pad kamatnih stopa na kredite
  • Investicije kao pokretač rasta BDP-a Srbije u 2015. godini
  • Aktuelni rizici iz međunarodnog okruženja
 • Novembar
  • Konkurentska pozicija Srbije prema najnovijim pokazateljima globalne konkurentnosti
  • Uticaj ekonomskih dešavanja u Kini na globalna kretanja i Srbiju
  • Poređenje i ostvarenje projekcije inflacije
 • Avgust
  • Ciljana stopa inflacije utvrđena do kraja 2018. godine
  • Nastavak smanjenja eksterne neravnoteže u P1 2015.
  • Situacija u Grčkoj i njen uticaj na Srbiju
 • Maj
  • Stendbaj aranžman iz predostrožnosti s MMF-om
  • Aktuelna kretanja na svetskom tržištu gvožđa i čelika i njihov uticaj na domaću proizvodnju i izvoz
  • Program kvantitativnog popuštanja ECB-a i ocena njegovog uticaja na Srbiju i druge zemlje u usponu
 • Februar
  • Odluka švajcarske centralne banke o ukidanju minimalnog deviznog kursa švajcarskog franka u odnosu na evro
  • Dinamika i struktura robne razmene Srbije u 2014. godini
  • Makroekonomski efekti pada svetske cene nafte na globalnom nivou i u Srbiji
 • Novembar
  • Ostvarenje fiskalne politike u 2014. godini
  • Revizija BDP-a Srbije prema metodologiji ESA 2010
 • Avgust
  • Primena nove metodologije (BPM6) i poboljšanje obuhvata transakcija u platnom bilansu Republike Srbije
  • Efekti novog programa subvencionisanih kredita privredi
  • Uticaj poplava na makroekonomska kretanja u Srbiji
 • Maj
  • Ocena stepena usidrenosti inflacionih očekivanja privatnog sektora
  • Metodološke razlike u praćenju indikatora tržišta rada i struktura neformalne zaposlenosti
  • Potencijalni uticaj ukrajinske krize na Srbiju
 • Februar
  • SDI kao faktor rasta izvoza
  • Prvi rezultati ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti banaka
  • Aktuelne promene u načinu vođenja monetarne politike u svetu
 • Novembar
  • Ciljane stope inflacije utvrđene do kraja 2016. godine
  • Uticaj novih mera ekonomske politike na glavne makroekonomske pokazatelje u 2014. godini
  • Korišćenje pretpristupnih fondova EU
  • Uticaj monetarne politike FED-a na Srbiju i zemlje u okruženju
 • Avgust
  • Rebalans budžeta i nove mere strukturnog prilagođavanja
  • Uzroci usporavanja rasta kreditne aktivnosti
  • Smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa u 2013. godini
  • Pozitivni efekti ekspanzije u automobilskoj industriji
  • Efekti nove poljoprivredne sezone
 • Maj
  • Uticaj nove strukture IPC-a na volatilnost inflacije
  • Projekcija kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda
  • Početak pada inflacionih očekivanja pre pada mg. inflacije
 • Februar
  • Izmene u obračunu indeksa potrošačkih cena u 2013. godini
  • Kretanje NPL i nove mere Narodne banke Srbije usmerene na njihovo smanjenje
  • Determinante tekućeg računa platnog bilansa
 • Novembar
  • Stepen finansijske izloženosti stranih banaka prema Srbiji
  • Znatno poboljšanje pozicije Srbije u pogledu lakoće poslovanja
  • Srednjoročna fiskalna konsolidacija i smanjenje javnog duga
  • Pad poljoprivredne proizvodnje i njegov uticaj na reviziju rasta BDP-a za 2012. i 2013. godinu
 • Avgust
  • Regulisanje likvidnosti bankarskog sektora u narednom periodu
  • Ocena kredibiliteta monetarne politike Narodne banke Srbije
  • Uticaj loše poljoprivredne sezone na BDP i inflaciju u Srbiji
 • Maj
  • Konvergencija dohotka i cena u Srbiji ka zemljama zone evra
  • Uticaj hladnog vremena u februaru na ekonomsku i spoljnotrgovinsku aktivnost
 • Februar
  • Procena uticaja faktora s privremenim dejstvom na kretanje inflacije u prvoj polovini 2012.
  • Novi indikatori bazne inflacije
  • Neto finansijska pozicija privrede, stanovništva i države prema bankama u Srbiji i inostranstvu
  • Da li postojeći nivo deviznih rezervi Narodne banke Srbije predstavlja adekvatno obezbeđenje od potencijalnih rizika?
 • Novembar
  • Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji i smanjenje stepena nestabilnosti cena hrane
  • Rebalans budžeta
  • Uticaj ekonomske krize u zoni evra na Srbiju
 • Avgust
  • Strane direktne investicije u Srbiju
  • Revizija podataka o tromesečnom BDP-u
 • Maj
  • Reakcija monetarne politike i brzina vraćanja inflacije u granice cilja
  • Uticaj cena primarnih poljoprivrednih proizvoda na inflaciju
  • Revizija podataka o BDP-u
  • Efekat baze i kretanje međugodišnje stope inflacije
 • Februar
  • Novo grupisanje proizvoda u sastavu indeksa potrošačkih cena
  • Doprinosi komponenti potrošačkih cena njihovom međugodišnjem rastu
  • Kreditni rejting Srbije i zemalja u okruženju tokom krize
 • Novembar

  Uticaj cena hrane na ostvarivanje ciljane stope inflacije
  Isplativost štednje u periodu od 2001. do 2010. godine
  Fiskalna odgovornost – uvođenje fiskalnih pravila

 • Avgust
  • Komparativna analiza nivoa cena hrane u Srbiji i zemljama u regionu
  • Očekivanja u pogledu kretanja kamatnih stopa na evropskom međubankarskom novčanom tržištu
  • Fiskalna politika u narednom periodu
  • Anketa o radnoj snazi
  • Mehanizam za uravnoteženje fiskalne politike u Evropskoj uniji
 • Maj
  • Komparativna analiza kreditne aktivnosti banaka u Srbiji i zemljama regiona tokom 2009.
  • Tromesečne svop aukcije deviza
  • Fiskalna politika u narednom periodu
  • Strukturni balans budžeta Republike Srbije
 • Februar
  • Godina dana od uvođenja potpunog ciljanja inflacije – cilj Narodne banke Srbije za 2009. godinu ostvaren
  • Fiskalna politika u 2010. godini i način finansiranja deficita
  • Ekonomska kriza i potencijalni BDP
 • Novembar
  • Da li će hrana i dalje biti dezinflatorni faktor?
  • Projekcija platnog bilansa za 2009. godinu
  • Rizici od jačanja protekcionizma u svetu
  • Uticaj programa Vlade Republike Srbije na kreditnu aktivnost
  • Raspodela BDP-a i ocena agregatne tražnje
 • Avgust
  • Tretman sezonskih poljoprivrednih proizvoda u indeksu potrošačkihcena i indeksu cena na malo
  • Nivo cena u Srbiji u odnosu na prosek EU 27
  • Devizni svopovi – dodatna mera podrške finansijskoj stabilnosti Srbije
  • Ocena karaktera fiskalne politike
  • Komparativna analiza uticaja povećanja poreza na dodatu vrednost
  • Fiskalne mere zemalja centralne i istočne Evrope
 • Maj
  • Nova anketa o inflacionim očekivanjima
  • Nove emisije trezorskih zapisa Republike Srbije
  • Prošireni stend-baj aranžman s MMF-om
  • Mere Vlade za ublažavanje negativnih efekata svetske finansijske krize
  • Mere Narodne banke Srbije za povećanje likvidnosti finansijskog sistema
  • Fiskalna politika Vlade u uslovima ekonomske krize
  • Beveridžova kriva
 • Februar
  • Struktura indeksa potrošačkih cena – prednosti u odnosu na indeks cenana malo i poređenje sa zemljama u okruženju
  • Ciljanje inflacije kao monetarna strategija Narodne banke Srbije
  • Kretanja deviznih kurseva u širem okruženju
  • Značaj zajedničke evropske monete u uslovima finansijske krize
  • Oporezivanje rada u regionu
 • Novembar
  • Cene mesa: zašto rastu i dokle će rasti?
  • Efekti svetske finansijske krize na Srbiju
  • Zašto cena prirodnog gasa raste, dok cena sirove nafte pada?
  • Svetska finansijska kriza i mere vlada i centralnih banaka
  • Kretanje cene gvožđa i njen uticaj na inflaciju
  • Da li je finansijska stabilnost u Srbiji ugrožena?
  • Uticaj rebalansa budžeta Republike Srbije za 2008. godinu na inflaciju
  • Uticaj visine penzija na fiskalni rezultat
 • Avgust
  • Inflacija i cene hrane u Srbiji u poređenju sa zemljama u regionu
  • (Ne)ostvarivanje ciljane inflacije po zemljama
  • Da li je metod isključenja adekvatan za obračun bazne inflacije?
  • Monetarna politika u periodu naftnog i poljoprivrednog šoka (avgust 2007–jun 2008)
  • Da li je jak dinar „neprijatelj“ srpske ekonomije?
  • Posledice rasta cena primarnih proizvoda i reakcija kreatora ekonomske politike
  • Dostupnost dugoročnih izvora finansiranja, institucije i inflacija
  • Cene nafte i privredni rast
  • Makroekonomski efekti emitovanja državnih obveznica
  • Fiskalni deficit i inflacija – da li je granica od 3% fiskalnog deficita prihvatljiva za Srbiju
  • Tržište rada u Srbiji u poređenju sa zemljama u okruženju
 • Maj
  • Preporuke Svetske banke za ublažavanje efekata rasta cena osnovnih životnih namirnica
  • Instrument obezbeđenja od kreditnog rizika (credit default swap)
  • Asimetrija pass-through efekta deviznog kursa na cene u Srbiji
  • Uticaj monetarne politike na spoljnotrgovinski bilans
  • Deficit tekućeg bilansa Srbije u poređenju s drugim zemljama
  • Petrodolari i bankarski krediti tržištima u usponu
 • Februar
  • Agflacija - rast cena hrane
  • Uloga kamatne stope u transmisionom mehanizmu
  • Da li su depresijacijski pritisci u novembru i decembru posledica globalnih finansijskih kretanja?
  • Kreditna kriza se širi na istok Evrope
  • Očekivana kretanja na svetskom tržištu nafte u 2008. godini
 • Novembar
  • Indeks potrošačkih cena
  • Raspored promena cena u okviru bazneinflacije u septembru
  • Efekti suše u regionu
  • Dezinflacija i optimalna fleksibilnostmonetarne politike
  • Svetska finansijska kriza i njeneposledice
  • Uticaj prudencijalnih mera na zaustavljanjekredita stanovništvu u septembru
  • Zašto je zabeležen pad nezaposlenosti?
 • Avgust
  • Različiti režimi ciljanja inflacije
  • Indeks cena na malo i indeks potrošačkihcena
  • Cena stabilnosti = troškovisterilizacije
  • Realni devizni kurs – trend i jaz
  • Promena načina objavljivanja i primene odlukeo visini referentne kamatne stope
  • Posledice suše i uloga monetarnepolitike
 • Maj
  • Komponente cenovnog rasta
  • Indeks potrošačkih cena
  • Metodološke razlike u obračunu fiskalnogrezultata