Uslovi korišćenja naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru

Imajući u vidu ulogu koju internet ima u društvenoj interakciji i međusobnoj komunikaciji u modernom informatičkom društvu, u želji da unapredi komunikaciju sa stručnom javnošću i građanima Republike Srbije, NBS na svojim nalozima na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter objavljuje najvažnije sadržaje i informacije koje su u vezi s funkcijama koje obavlja i njenim poslovanjem.

Pristupom nalogu NBS na Fejsbuku i Tviteru automatski prihvatate sledeće uslove korišćenja tih naloga:

1. Zaštita privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

Svi sadržaji i informacije koje korisnik naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru postavi na taj nalog, momentom postavljanja, smatraju se javnim. Ovi se sadržaji mogu prenositi bez posebne dozvole, ali uz navođenje izvora (osim u slučaju kada se je izričito navedeno da je sadržaj prenesen iz drugog izvora).

Smatraće se da je korisnik naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti momentom postavljanja sadržaja i informacija na taj nalog, u smislu propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

2. Bezbednost

Korisnici naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru ne mogu na tim nalozima postavljati sadržaje koji:

  • nisu, direktno ili indirektno, povezani sa sadržajem ili informacijom koju je na nalogu postavila NBS,
  • predstavljaju reklamiranje ili marketing, iste sadržaje koji se višekratno ponavljaju, kao i koji onemogućuju interakciju drugih korisnika ili uzrokuju tehničke poteškoće (npr. spamovi),
  • mogu onemogućiti, opteretiti ili na drugi način uticati na normalno funkcionisanje naloga NBS (učitavanje virusa, malicioznih kodova i dr.),
  • predstavljaju korišćenje ili objavljivanje tuđih ličnih i poverljivih podataka ili lažno predstavljanje,
  • predstavljaju maltretiranje i zastrašivanje drugih korisnika, pretnju ili nasilje ili koji podstiču na takve aktivnosti,
  • mogu biti nepristojni, uvredljivi ili zlonamerni, predstavljaju govor mržnje ili diskriminaciju po bilo kom osnovu ili podstiču na ovakve radnje,
  • predstavljaju kršenje prava intelektualne svojine i drugih prava trećih lica (logo ili drugi zaštitni simboli NBS ne smeju se neovlašćeno koristiti),
  • predstavljaju bilo koju radnju koja je protivna zakonu.

3. Odgovornost za sadržaj

BS nije odgovorna za sadržaje i informacije koje korisnici naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru postavljaju na tim nalozima. Odgovornost za te sadržaje snosi korisnik.

Stavovi, mišljenja i iskustva izneta u komentarima korisnika naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru pripadaju isključivo autoru i ne izražavaju nužno stavove NBS.

Korisnički nalozi NBS na Fejsbuku i Tviteru nosiće oznake verifikovane stranice (obeleženi simbolom plave kvačice ). Verifikovani korisnički nalozi predstavljaju autentične, odnosno legitimne korisničke naloge.

Lažne korisničke naloge moguće je prijaviti društvenoj mreži Fejsbuk i Tviter. NBS neće odgovarati za sadržaj postavljen na lažnim korisničkim nalozima.

4. Uklanjanje korisničkih komentara

NBS ima pravo da u bilo koje vreme ukloni bilo koji sadržaj i informaciju koja predstavlja kršenje ovih uslova korišćenja.

NBS ima pravo da suspenduje, odnosno blokira korisnika koji više puta postavlja sadržaje i informacije koji predstavljaju kršenje ovih uslova korišćenja, da objavi takvog korisnika, kao i da ga prijavi društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter.

NBS ima pravo da korisnike koji krše Uslove korišćenja naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru podseti na ove uslove korišćenja i uslove korišćenja društvenih mreža Fejsbuk i Tviter i zamoli za izmenu ili uklanjanje takvih sadržaja i informacija.

5. Izmene i dopune

NBS će obavestiti korisnike o svim izmenama i dopunama ovih uslova korišćenja. Daljim korišćenjem naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru smatraće se da je korisnik prihvatio izmene i dopune tih uslova korišćenja.

6. Primena pravila

Prilikom korišćenja naloga NBS na Fejsbuku i Tviteru, korisnik je dužan da poštuje i primenjuje opšte uslove korišćenja ovih društvenih mreža koje su korisnici prihvatili prilikom pristupanja tim mrežama (https://www.facebook.com/legal/terms https://twitter.com/tos).

Ako imate pitanja u vezi sa ovim uslovima korišćenja ili imate predloge vezane za poboljšanje aktivnosti NBS na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter, pišite nam na press@nbs.rs.