Procena rizika od pranja novca i Procena rizika od finansiranja terorizma

Na sednici održanoj 30. septembra 2021. godine, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim se usvajaju Procena rizika od pranja novca, Procena rizika od finansiranja terorizma, Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procena rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Procene rizika obuhvataju period od tri godine – od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2020. godine.

Budući da su pitanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i terorizma u sektoru digitalne imovine veoma aktuelna, pored ažuriranja nacionalnih procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, prvi put su sagledani rizici kojima je izložen sistem Republike Srbije u odnosu na ove oblasti.

Navedena dokumenta su rezultat saradnje nadležnih organa Republike Srbije i predstavnika privatnog sektora (finansijskog i nefinansijskog), u čijoj izradi su korišćene metodologije Svetske banke, Saveta Evrope i instituta za odbrambene i bezbednosne studije RUSI, kao i sopstvena metodologija zasnovana na profesionalnim iskustvima u radu na procenama rizika iz prethodnog perioda.

Narodna banka Srbije učestvovala je u proceni ranjivosti dela finansijskog sektora Republike Srbije koji nadzire, i to bankarskog sektora, sektora osiguranja, sektora davalaca finansijskog lizinga, sektora dobrovoljnih penzijskih fondova, sektora platnih institucija, sektora institucija elektronskog novca i sektora menjača, kao i u izradi Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine. Pored navedenog, Narodna banka Srbije je sa aspekta svoje nadležnosti doprinela i izradi Procene rizika od finansiranja terorizma i Procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Prilikom procene sektorske ranjivosti, razmatrani su, između ostalog, sveobuhvatnost pravne mreže, efektivnost nadzornih procedura i prakse, raspoloživost i primena upravnih i kaznenih mera, uređenost sistema u pogledu izdavanja dozvola za rad (licenciranja) i drugih supervizorskih saglasnosti i odobrenja, integritet i nivo znanja zaposlenih o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, efikasnost funkcije usklađenosti poslovanja, efikasnost praćenja i prijavljivanja sumnjivih aktivnosti i drugi faktori ranjivosti. Prilikom procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, razmatrani su, između ostalog, upotreba digitalne imovine u Republici Srbiji, sveobuhvatnost pravnog okvira, rizik od pranja novca u prethodnom krivičnom delu i rizik od finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom, rizik od pranja novca i finansiranja terorizma prema profilu klijenta/korisnika u ovom sektoru, rizik od pranja novca i finansiranja terorizma na osnovu odnosa digitalne imovine s drugim privrednim sektorima i rizik od pranja novca i finansiranja terorizma prema tipu digitalne imovine i usluga povezanih s digitalnom imovinom.

Cilj procena rizika jeste da se utvrde oblasti i postupanja u sistemu jedne države koje nose potencijalni rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi država mogla adekvatno da odgovori na utvrđene rizike nizom mera i aktivnosti i da, u skladu s procenjenim rizicima, donese adekvatne odluke o alokaciji resursa, s namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti. Identifikovanje, procena i razumevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavljaju suštinski važan deo primene i razvoja sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u državi.

Narodna banka Srbije ovim putem ukazuje i na odredbe Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koje nadzire Narodna banka Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 13/2018, 103/2018, 57/2019 i 137/2020), na osnovu kojih su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) dužni da analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrade i ažuriraju u skladu s tim zakonom, ovim smernicama i procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou.

U saradnji više nadzornih organa, radi jednoobrazne primene Zakona od strane obveznika njegove primene, donete su:

Takođe, razvijen je pretraživač kojim je omogućena pretraga lica koja se nalaze na listi lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, čijim korišćenjem je svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima omogućeno da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte odnosno poslovnu saradnju s pomenutom kategorijom lica, kako bi blagovremeno primenili mere i radnje propisane Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS”, br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018).