12.08.2022.

API Bank a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima izvršavanje transakcija putem Međunarodnog i Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, API Bank a.d. Beograd se 12. 8. 2022. godine uključila u Međunarodni i Međubankarski kliring sistem u devizama NBS, čime je svojim klijentima omogućila bržu i jeftiniju realizaciju deviznih transakcija prema učesnicima u navedenim sistemima. Narodna banka Srbije je operator Međunarodnog i Međubankarskog kliring sistema u devizama (više informacija o MMK sistemima NBS), koji učesnicima omogućava realizaciju transakcija u devizama za svoje klijente – stanovništvo i privredu – istog dana kada je transakcija inicirana, uz minimalne troškove.

Trenutno, u Međunarodnom i Međubankarskom kliring sistemu u devizama, pored Narodne banke Srbije, učestvuje trinaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, kao i šest banaka iz Republike Bosne i Hercegovine, na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine (spisak učesnika u MMK sistemima NBS).

Sektor za platni sitem