09.08.2022.

Mobi banka a.d. Beograd obezbedila deep link tehnologiju u svojoj aplikaciji

Mobi banka a.d. Beograd je svojim klijentima omogućila upotrebu deep link tehnologije za izvršavanje IPS plaćanja na internetu. Klijenti aplikacijom mobilnog bankarstva ove banke mogu da izvršavaju IPS plaćanja na internet prodajnim mestima u samo nekoliko koraka.

Da bi platio putem aplikacije mobilnog bankarstva Mobi banke, kupac na internet prodajnom mestu kojem pristupa mobilnim telefonom treba da odabere IPS skeniraj kao načina plaćanja, a nakon toga u listi banaka da izabere opciju Mobi banka. Na taj način kupac će biti preusmeren u svoju aplikaciju, u kojoj će se autentifikovati kako bi potvrdio izvršenje plaćanja.

Podržavanjem ovakvog procesa plaćanja Mobi banka je, uz jednostavnost i brzinu plaćanja na internetu, svojim korisnicima omogućila i sigurnost, zbog toga što kupci ne ostavljaju osetljive podatke o platnom instrumentu na stranici trgovca prilikom ovog plaćanja. Proces plaćanja se potvrđuje i realizuje u sigurnom okruženju aplikacije mobilnog bankarstva i u okviru višestrukih bezbednosnih mehanizama koje primenjuju IPS sistem Narodne banke Srbije i njegovi učesnici.

Način plaćanja IPS skeniraj predstavlja jedinstveno rešenje na tržištu, koje i trgovcima donosi višestruke koristi – novčana sredstva su na računu trgovca u nekoliko sekundi, nema potrebe za upravljanjem ili čuvanjem osetljivih informacija o platnom instrumentu kupca, jednostavnost primene rešenja, jednostavno i brzo plaćanje za kupce, niže naknade zbog cenovne politike Narodne banke Srbije i dr. Pored povećavanja broja korisnika koji mogu plaćati deep link i QR (skeniranje kamerom telefona) tehnologijom u okviru metoda plaćanja IPS skeniraj, konstantno se povećava i broj internet trgovaca koji prihvataju ovakav način plaćanja, a lista svih trgovaca može se pronaći na sajtu IPS-a.

Pored Mobi banke a.d. Beograd, upotrebu deep link tehnologije za izvršavanje IPS plaćanja na internetu omogućilo je još deset banaka u Srbiji: Banka Inteza, Eurobank-Direktna, Erste banka, Unikredit banka Srbija, OTP banka Srbija, NLB Komercijalna banka, Rajfajzen banka, AIK banka, Halkbanka i Adiko banka.

 

Sektor za platni sistem