02.08.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u julu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu 2022. godine, za 21 radni dan, realizovana su ukupno 19,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,4 miliona, ili 12,3%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,0 miliona, ili 87,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 923.486, od čega je 809.927 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 113.559 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.282,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 39,8 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 299,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 12.375 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 18 učesnika, realizovano je ukupno 3.951 plaćanje, u vrednosti od 80.052.993,14 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera