02/08/2022

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у јулу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у јулу 2022. године, за 21 радни дан, реализована су укупно 19,4 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,4 милиона, или 12,3%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 17,0 милиона, или 87,7%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 923.486, од чега је 809.927 просечан број плаћања у RTGS систему, а 113.559 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 6.282,4 милијарде динара, а вредност промета у Клиринг систему 39,8 милијарди динара, или 0,6% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 299,2 милијарде динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 1,9 милијарди динара.

Током 12.375 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 18 учесника, реализовано је укупно 3.951 плаћање, у вредности од 80.052.993,14 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера