02.08.2022.

Rad IPS NBS sistema za jul

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u julu 2022. godine realizovane su 4.273.584 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 137.858 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 42,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.370,4 miliona dinara.

Sektor za platni sistem