02/08/2022

Рад IPS НБС система за јул

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јулу 2022. године реализоване су 4.273.584 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 137.858 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 42,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.370,4 милиона динара.

Сектор за платни систем