29.07.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u junu porasla je za 3,7% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (21,6% međugodišnje) i prerađivačke industrije (3,2% međugodišnje), dok je proizvodnja u sektoru energetike smanjena (–4,1% međugodišnje). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 15 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, prehrambenih proizvoda, metalnih proizvoda i proizvodnje farmaceutskih proizvoda, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje osnovnih metala i hemijske industrije.

Posmatrano u periodu januar–jun, industrija je zabeležila međugodišnji rast od 3,3%, vođena rastom sektora rudarstva (35,7%) usled povećane eksploatacije bakra, zatim prerađivačke industrije (4,5%), dok je u sektoru energetike zabeleženo smanjenje aktivnosti od 14,5%.

Promet u trgovini na malo u junu 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 4,8%, dok je u periodu januar–jun realni rast iznosio 8,1% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u junu viši je za 42,6% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 24,0%. U periodu januar–jun, ukupan broj dolazaka turista viši je 65,4% međugodišnje, a broj noćenja turista veći je za 43,1% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u junu ostvario međugodišnji rast od 30,8%, a robni uvoz međugodišnji rast od 28,6%. U okviru robnog izvoza nastavljen je rast izvoza prerađivačke industrije, uz rast izvoza rudarstva i poljoprivrede, dok je, s druge strane, rast robnog uvoza vođen pre svega uvozom energenata, uz visok uvoz industrijskih sirovina i kapitalnih proizvoda.

Kabinet guvernera