29.07.2022.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у јуну порасла је за 3,7% међугодишње, чему је допринео раст рударства (21,6% међугодишње) и прерађивачке индустрије (3,2% међугодишње), док је производња у сектору енергетике смањена (–4,1% међугодишње). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 15 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, прехрамбених производа, металних производа и производње фармацеутских производа, док је највећи негативан допринос потекао од производње основних метала и хемијске индустрије.

Посматрано у периоду јануар–јун, индустрија је забележила међугодишњи раст од 3,3%, вођена растом сектора рударства (35,7%) услед повећане експлоатације бакра, затим прерађивачке индустрије (4,5%), док је у сектору енергетике забележено смањење активности од 14,5%.

Промет у трговини на мало у јуну 2022, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 4,8%, док је у периоду јануар–јун реални раст износио 8,1% међугодишње. Укупан број долазака туриста у јуну виши је за 42,6% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 24,0%. У периоду јануар–јун, укупан број долазака туриста виши је 65,4% међугодишње, а број ноћења туриста већи је за 43,1% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у јуну остварио међугодишњи раст од 30,8%, а робни увоз међугодишњи раст од 28,6%. У оквиру робног извоза настављен је раст извоза прерађивачке индустрије, уз раст извоза рударства и пољопривреде, док је, с друге стране, раст робног увоза вођен пре свега увозом енергената, уз висок увоз индустријских сировина и капиталних производа.

Кабинет гувернера