11.07.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u junu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna iznosile su 14.775,7 miliona evra i bile su za 872,1 milion evra više nego na kraju prethodnog meseca. Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 136 odsto i pet meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 11.907,1 milion evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca bile su više za 613,9 miliona evra.
Povećanje deviznih rezervi prvenstveno je rezultat aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat kupovine deviza i svop transakcija u iznosu od 403,0 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u junu dodatno su uticali neto prodaja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, upravljanje deviznim rezervama, donacije i drugi osnovi (ukupno u neto iznosu 314,3 miliona evra), kao i neto priliv po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka (264,2 miliona evra).

Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države po osnovu kredita, kao i po drugim osnovima (ukupno 206,8 miliona evra).

Efekat tržišnih faktora u junu bio je pozitivan u neto iznosu od 97,4 miliona evra, prevashodno po osnovu jačanja američkog dolara prema evru na međunarodnom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 916,0 miliona evra i bio je za 150,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih šest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovana su ukupno 4.287,3 miliona evra.

Aprecijacijski pritisci, koji su preovladavali u maju, nastavljeni su i u junu. Dinar je u junu nominalno ojačao prema evru za 0,1%, dok je od početka godine nominalno ojačao za 0,2%.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 405 miliona evra, dok je od početka godine neto prodala 1.790 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

 

Kabinet guvernera