03.06.2022.

Rad IPS NBS sistema za maj

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u maju 2022. godine realizovana je 4.526.531 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 146.017, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 42,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.368,2 miliona dinara.
 

Sektor za platni sistem