03.06.2022.

Рад IPS НБС система за мај

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у мају 2022. године реализованa је 4.526.531 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 146.017, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 42,4 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.368,2 милиона динара.
 

Сектор за платни систем