03.06.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u maju

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 20 radnih dana, realizovana su ukupno 20,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,6 miliona, ili 12,8%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,8 miliona, ili 87,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.018.914, od čega je 888.498 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 130.416 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 5.666,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 40,0 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 283,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 11.160 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bilo je zastoja od 17 minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,8%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 18 učesnika, realizovano je ukupno 3.513 plaćanja, u vrednosti od 55.511.613,46 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera