03/06/2022

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у мају

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у мају, за 20 радних дана, реализована су укупно 20,4 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,6 милиона, или 12,8%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 17,8 милиона, или 87,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 1.018.914, од чега је 888.498 просечан број плаћања у RTGS систему, а 130.416 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 5.666,6 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 40,0 милијарди динара, или 0,7% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 283,3 милијарде динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,0 милијарди динара.

Током 11.160 минута продукције RTGS система и Клиринг система било је застоја од 17 минута, те је расположивост система била 99,8%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 18 учесника, реализовано је укупно 3.513 плаћањa, у вредности од 55.511.613,46 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера