05.05.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u aprilu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 19 radnih dana, realizovana su 19,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,6 miliona, ili 13,8%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,5 miliona, ili 86,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.008.362, od čega je 869.275 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 139.087 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 5.929,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 41,8 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 312,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,2 milijarde dinara.

Tokom 10.635 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovana su 3.752 plaćanja, u vrednosti od 60.444.448,64 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera