05.05.2022.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у априлу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у априлу, за 19 радних дана, реализованa су 19,2 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,6 милиона, или 13,8%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 16,5 милиона, или 86,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 1.008.362, од чега је 869.275 просечан број плаћања у RTGS систему, а 139.087 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 5.929,4 милијарде динара, а вредност промета у Клиринг систему 41,8 милијарди динара, или 0,7% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 312,1 милијарду динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,2 милијарде динара.

Током 10.635 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19 учесника, реализована су 3.752 плаћањa, у вредности од 60.444.448,64 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера