01.04.2022.

Raiffeisen banka a.d. Beograd postala vlasnik Credit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad

U skladu s prethodno datom saglasnošću Narodne banke Srbije, Raiffeisen banka a.d. Beograd  danas je  postala jedini vlasnik Credit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad, umesto dosadašnjeg vlasnika Credit Agricole S.A. Pariz. Nakon današnje transakcije Credit Agricole banka a.d. Srbija postaje član Raiffeisen grupe, a zajedničko učešće obeju banaka na bankarskom tržištu u Srbiji iznosiće oko 12%. Promena vlasništva će, u skladu s procedurom, biti registrovana kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Davanjem prethodne saglasnosti za promenu vlasničke strukture, Narodna banka Srbije nastavlja da podržava sve aktivnosti koje su usmerene ka stabilnosti celokupnog finansijskog sektora Republike Srbije.

Navedena promena vlasnika ne utiče na promenu statusa klijenata ove banke, koja za sada nastavlja da posluje pod istim poslovnim imenom. Ugovori koji su zaključeni između Banke i njenih klijenata ostaju na snazi, te klijenti zadržavaju sva prava i obaveze koji su ugovoreni s Bankom.

Na kraju, ističemo da je predmetna transakcija još jedna potvrda da je zahvaljujući odlučnim, blagovremenim i neophodnim reformama, kao i intenzivnim regulatornim aktivnostima Narodne banke Srbije, u prethodnom periodu uspostavljen adekvatan okvir za poslovanje banaka i povoljan ambijent za dolazak novih investitora i širenje poslovanja postojećih investitora na domaćem bankarskom tržištu.

Kabinet guvernera