01/04/2022

Raiffeisen banka a.d. Beograd постала власник Credit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad

У складу с претходно датом сагласношћу Народне банке Србије, Raiffeisen banka a.d. Beograd  данас jе  постала једини власник Credit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad, уместо досадашњег власника Credit Agricole S.A. Pariz. Након данашње трансакције Credit Agricole bankа a.d. Srbija постаје члан Raiffeisen grupe, а заједничко учешће обеју банака на банкарском тржишту у Србији износиће oко 12%. Промена власништва ће, у складу с процедуром, бити регистрована код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Давањем претходне сагласности за промену власничке структуре, Народна банка Србије наставља да подржава све активности које су усмерене ка стабилности целокупног финансијског сектора Републике Србије.

Наведена промена власника не утиче на промену статуса клијената ове банке, која за сада наставља да послује под истим пословним именом. Уговори који су закључени између Банке и њених клијената остају на снази, те клијенти задржавају сва права и обавезе који су уговорени с Банком.

На крају, истичемо да је предметна трансакција још једна потврда да је захваљујући одлучним, благовременим и неопходним реформама, као и интензивним регулаторним активностима Народне банке Србије, у претходном периоду успостављен адекватан оквир за пословање банака и повољан амбијент за долазак нових инвеститора и ширење пословања постојећих инвеститора на домаћем банкарском тржишту.

Кабинет гувернера