31.03.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u februaru 2022. godine bila je niža nego u februaru 2021. godine za 0,7%. Smanjenje industrijske proizvodnje posledica je pre svega nižeg fizičkog obima u sektoru energetike za 25,8% međugodišnje i smanjenja proizvodnje uglja od 20,1%. S druge strane, zabeležen je međugodišnji rast eksploatacije rude metala od 315% i međugodišnji rast prerađivačke industrije od 2,1%, uprkos i dalje prisutnim izazovima u lancima snabdevanja. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležilo 14 grana od 24 grane, a posebno se ističu proizvodnja osnovnih metala i proizvoda od metala, hemijskih proizvoda, kao i prehrambenih proizvoda i duvana. Smanjena je proizvodnja derivata nafte, tekstila i nameštaja.

U okviru uslužnih sektora zabeležena su povoljna kretanja. Realni promet u trgovini na malo u februaru je povećan za 7,7% međugodišnje, broj dolazaka turista u februaru veći je za 37,8% međugodišnje, dok je broj noćenja veći za 24,9% međugodišnje. Raste broj dolazaka i noćenja i domaćih i stranih turista.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u februaru ostvario međugodišnji rast od 26,1%, uprkos problemima u lancima snabdevanja i izraženim geopolitičkim rizicima. S druge strane, robni uvoz je u februaru zabeležio međugodišnji rast od 53,0%, u najvećoj meri po osnovu povećanog uvoza energenata i industrijskih sirovina.

Kabinet guvernera