31.03.2022.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у фебруару 2022. године била је нижа него у фебруару 2021. године за 0,7%. Смањење индустријске производње последица је пре свега нижег физичког обима у сектору енергетике за 25,8% међугодишње и смањења производње угља од 20,1%. С друге стране, забележен је међугодишњи раст експлоатације руде метала од 315% и међугодишњи раст прерађивачке индустрије од 2,1%, упркос и даље присутним изазовима у ланцима снабдевања. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележило 14 грана од 24 гране, а посебно се истичу производња основних метала и производа од метала, хемијских производа, као и прехрамбених производа и дувана. Смањена је производња деривата нафте, текстила и намештаја.

У оквиру услужних сектора забележена су повољна кретања. Реални промет у трговини на мало у фебруару је повећан за 7,7% међугодишње, број долазака туриста у фебруару већи је за 37,8% међугодишње, док је број ноћења већи за 24,9% међугодишње. Расте број долазака и ноћења и домаћих и страних туриста.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у фебруару остварио међугодишњи раст од 26,1%, упркос проблемима у ланцима снабдевања и израженим геополитичким ризицима. С друге стране, робни увоз је у фебруару забележио међугодишњи раст од 53,0%, у највећој мери по основу повећаног увоза енергената и индустријских сировина.

Кабинет гувернера