30.03.2022.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi”

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad omogućila je svojim korisnicima platnih usluga novu uslugu „Prenesi”, zahvaljujući kojoj građani mogu jednostavno i brzo da izvrše instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana, poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja registrovao za tu uslugu.

Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu „Prenesi” i korišćenje ovog servisa za prenos novca banka je omogućila korisnicima putem postojeće aplikacije mobilnog bankarstva.

Prema obaveštenju OTP banke, više informacija o korišćenju usluge „Prenesi” može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, uslugu „Prenesi“ u ovom trenutku pružaju: Banka Inteza a.d. Beograd, Unikredit banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Eurobank Direktna a.d.  Beograd i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, a u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Više informacija o usluzi „Prenesi“ nalazi se na https://ips.nbs.rs/.

Sektor za platni sistem