30.03.2022.

ОТП банка Србија а.д. Нови Сад омогућила својим корисницима инстант плаћање путем услуге „Prenesi”

На основу одобрења Народне банке Србије, ОТП банка Србија а.д. Нови Сад омогућила је својим корисницима платних услуга нову услугу „Prenesi”, захваљујући којој грађани могу једноставно и брзо да изврше инстант пренос новца сваког дана у години, у било које доба дана, познавањем само броја мобилног телефона који је прималац плаћања регистровао за ту услугу.

Регистрацију броја мобилног телефона за услугу „Prenesi” и коришћење овог сервиса за пренос новца банка је омогућила корисницима путем постојеће апликације мобилног банкарства.

Према обавештењу ОТП банке, више информација о коришћењу услуге „Prenesi” може се добити на интернет презентацији ове банке, у њеним експозитурама, као и позивањем корисничког сервиса наведене банке.

На основу одобрења Народне банке Србије, услугу „Prenesi“ у овом тренутку пружају: Банка Интеза а.д. Београд, Уникредит банка Србија а.д. Београд, Комерцијална банка а.д. Београд, Еуробанк Директна а.д.  Београд и ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, а у току су тестирања и код других банака.

Више информација о услузи „Prenesi“ налази се на https://ips.nbs.rs/.

Сектор за платни систем