11.02.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u januaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju januara iznosile 16.110,8 miliona evra i bile su za 343,7 miliona evra niže nego na kraju prethodne godine. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 140,4 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 13.477,6 miliona evra i manje su za 226,4 miliona evra nego na kraju prethodne godine.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi uticale su aktivnosti Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu (240,0 miliona evra) usled pojačane tražnje za devizama, pre svega uvoznika energenata, zatim povlačenje devizne obavezne rezerve banaka (161,5 miliona evra u neto iznosu) i neto razduženje države (13,1 milion evra) po osnovu kredita i deviznih hartija od vrednosti emitovanih na domaćem finansijskom tržištu.

Neto prilivi u devizne rezerve ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima (ukupno 45,7 miliona evra). Neto tržišni efekti su u januaru bili pozitivni u iznosu od 25,2 miliona evra. Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 531,1 milion evra i bio je za 395 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

U januaru je vrednost dinara prema evru ostala gotovo nepromenjena. Zabeležena je sezonski karakteristična pojačana tražnja za devizama, pre svega uvoznika energenata, koja predstavlja nastavak intenzivnije kupovine deviza ovih kompanija prisutne od oktobra prošle godine. Radi očuvanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, Narodna banka Srbije je u januaru bila neto prodavac deviza na međubankarskom deviznom tržištu (340 miliona evra).

Kabinet guvernera