02.02.2022.

Rad IPS NBS sistema za januar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u januaru realizovano je 3.784.968 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 122.096, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 31,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.017,9 miliona dinara.

Sektor za platni sistem