02.02.2022.

Рад IPS НБС система за јануар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јануару реализовано је 3.784.968 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 122.096, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 31,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.017,9 милиона динара.

Сектор за платни систем