02.02.2022.

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković u intervjuu za Women's World Banking: „U Narodnoj banci Srbije žene jesu dominantne, ali ne zbog svog pola, već zbog načina na koji rade svoj posao”

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković govorila je u intervjuu za  „Žene u svetskom bankarstvu“ (Women's World Banking), nevladinu organizaciju koja se bavi podsticanjem finansijskog uključivanja žena i rodne ravnopravnosti,  o ključnim liderskim karakteristikama koje treba da poseduje onaj ko želi da bude uspešan na čelu centralne banke, o ulozi žene lidera u zagovaranju inkluzivnosti radnog mesta i borbi za održavanje ravnoteže između posla i privatnog života. Pored guvernera Narodne banke Srbije, o tome kako je biti na čelu centralne banke govorile su i guverneri centralnih banaka Malezije, San Marina i Sejšela.

„Za mene funkcija guvernera nije i nikada neće biti fotelja. To je moj život. Kolege guverneri će razumeti kada kažem da se posao guvernera nikad ne završava, kao što finansijska tržišta nikad ne spavaju. Ipak, vreme, jedina dragocenost koja je stvarno naša, za mene je najvrednije i trudim se da ga ne trošim uzalud”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković u intervjuu.

Pored toga, ona je istakla da su žene još uvek nedovoljno uključene u određene oblasti i uloge u društvu, ali da ipak osvajaju centralno bankarstvo i zbog toga veruje da dolazi vreme veće uključenosti žena u ključne funkcije u društvu, među kojima je svakako i rukovođenje centralnom bankom.

Na pitanje koje liderske karakteristike treba da poseduje onaj ko želi da bude uspešan na čelu centralne banke, guverner Jorgovanka Tabaković naglasila je da je funkciju guvernera prihvatila kao dužnost da radi dobre i korisne stvari za državu i za njene građane. „Nastojim da dokažem da je moguće biti odgovoran i pravedan. Životni principi onih koji žele da učine dobro moraju biti – uradio sam, a ne hteo sam. Rezultati, a ne izgovori”, rekla je ona.

U drugom delu intervjua, guverner Jorgovanka Tabaković potvrdila je da se, kada je u pitanju Narodna banka Srbije, ne radi o ispunjenju nikakvih kvota za promociju žena na rukovodećim pozicijama i da zna da je takav, uravnotežen i moderan pristup znatno doprineo velikom uspehu koji, kao institucija, Narodna banka Srbije danas beleži u ispunjenju svog mandata.

„Verujem da je, kada se donose važne odluke, važno da i muškarci i žene budu za stolom, jer se tako šire perspektive, diversifikuju talenti i znanja. Žene donose i nove veštine u radno okruženje, jer su usredsređene i na transparentnost i etiku, a sve to povećava poverenje u donosioce odluka i jača okvire za inkluzivne ekonomske politike.” Pored toga, guverner Jorgovanka Tabaković istakla je da je zajednički rad jedini način da postignemo rezultate, uz dinamičan i inkluzivan rast.


Na kraju intervjua, guverner Jorgovanka Tabaković naglasila je da snažno veruje u to da na svakom mestu treba da bude stručnjak – čovek sa odgovarajućim znanjem. „Moji saradnici koji vode organizacione jedinice banke stručnjaci su sa ogromnim iskustvom, bez obzira na pol. Bilo da ste muškarac ili žena, posao je isti”, rekla je ona, istakavši da u Narodnoj banci Srbije žene jesu dominantne, ali ne zbog svog pola, već zbog načina na koji rade svoj posao.
 
Prvi deo intervjua: bit.ly/WWB_guverner
Drugi deo intervjua: bit.ly/Intervju2

Kabinet guvernera