31.01.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2021. godine iznosio je 6,9%.

Industrijska proizvodnja je u periodu januar–decembar 2021. godine zabeležila međugodišnji rast od 6,3%, vođena rastom sektora rudarstva (27,6%), zatim prerađivačke industrije (5,5%), kao i energetike (0,7%). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 19 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, ostalih saobraćajnih sredstava i električne opreme.

Posmatrano samo u decembru 2021, industrijska proizvodnja je zabeležila rast od 3,3% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (40,6% mg) i prerađivačke industrije (2,3% međugodišnje), dok je u suprotnom smeru delovalo smanjenje proizvodnje u sektoru energetike (–7,5% međugodišnje).

Pokazatelji uslužnih sektora tokom 2021. godine zabeležili su povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo u decembru 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 11,2%, dok je u periodu januar–decembar realni rast iznosio 10,3% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u decembru viši je za 139,5% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 101,2%. U periodu januar–decembar 2021, ukupan broj dolazaka turista viši je za 42,4% međugodišnje, a broj noćenja turista veći je za 31,6% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u decembru ostvario međugodišnji rast od 26,5%, a robni uvoz od 36,1%. U periodu januar–decembar 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je ostvario rast od 26,8% međugodišnje, a robni uvoz rast od 24,6%.

Kabinet guvernera