31.01.2022.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарним подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у четвртом тромесечју 2021. године износио је 6,9%.

Индустријска производња је у периоду јануар–децембар 2021. године забележила међугодишњи раст од 6,3%, вођена растом сектора рударства (27,6%), затим прерађивачке индустрије (5,5%), као и енергетике (0,7%). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 19 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, осталих саобраћајних средстава и електричне опреме.

Посматрано само у децембру 2021, индустријска производња је забележила раст од 3,3% међугодишње, чему је допринео раст рударства (40,6% мг) и прерађивачке индустрије (2,3% међугодишње), док је у супротном смеру деловало смањење производње у сектору енергетике (–7,5% међугодишње).

Показатељи услужних сектора током 2021. године забележили су повољна кретања. Промет у трговини на мало у децембру 2021, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 11,2%, док је у периоду јануар–децембар реални раст износио 10,3% међугодишње. Укупан број долазака туриста у децембру виши је за 139,5% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 101,2%. У периоду јануар–децембар 2021, укупан број долазака туриста виши је за 42,4% међугодишње, а број ноћења туриста већи је за 31,6% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у децембру остварио међугодишњи раст од 26,5%, а робни увоз од 36,1%. У периоду јануар–децембар 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз је остварио раст од 26,8% међугодишње, а робни увоз раст од 24,6%.

Кабинет гувернера