26.01.2022.

Prva beskontaktna transakcija DinaCard-UnionPay karticom

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da su, u okviru saradnje Narodne banke Srbije s kartičnom šemom iz Kine UnionPay International, koja je uspostavljena na inicijativu guvernera Jorgovanke Tabaković, izdate prve kartice DinaCard-UnionPay i izvršena prva beskontaktna plaćanja, odnosno prve beskontaktne transakcije na prodajnom mestu karticom DinaCard-UnionPay u prihvatnoj mreži DinaCard.

Navedena beskontaktna plaćanja realizovana su u okviru pilot-produkcije koju zajedno sprovode Narodna banka Srbije, UnionPay International i Banka „Poštanska štedionica”, a koja podrazumeva izdavanje ograničenog broja kartica s funkcijom beskontaktnog plaćanja i realizaciju transakcija plaćanja i podizanja gotovine.

Realizaciju projekta podržala je i AIK banka, kao prva banka prihvatilac koja je omogućila transakcije karticama DinaCard-UnionPay na svojoj prihvatnoj mreži, odnosno svojim POS terminalima i ATM uređajima, kao i kompanije-procesori koji pružaju usluge navedenim bankama.

Na ovaj način korisnici Dina kartica do kraja ove godine imaće na raspolaganju tehnologiju beskontaktnog plaćanja, kao i mogućnost da navedenom karticom plaćaju i podižu gotovinu u inostranstvu, u preko 180 zemalja i regija širom sveta, dok će u Republici Srbiji korisnici moći da plaćaju i podižu gotovinu na svim prodajnim mestima i bankomatima, kao i drugim Dina karticama. Navedeno unapređenje, uz najniže troškove za obradu tih transakcija za sve učesnike, omogućiće da Dina kartica i dalje ostane prvi izbor i trgovaca, i korisnika kartica.

Banka „Poštanska štedionica” je prva banka koja je izdala karticu DinaCard-UnionPay, a ostale banke veoma su zainteresovane za izdavanje ove kartice. Da bi sve banke izdavaoci počele masovno da izdaju navedene kartice, neophodno je da prihvatna mreža (mreža POS terminala i ATM uređaja) na teritoriji Republike Srbije bude osposobljena za njeno prihvatanje, a aktivnosti na tom planu, koje su s obzirom na veličinu ove mreže veoma opsežne i složene, takođe su u toku. Očekuje se da će do kraja tekuće godine banke izdavaoci krenuti s masovnim izdavanjem zajedničke kartice DinaCard-UnionPay.

Narodna banka Srbije će nastaviti da sprovodi aktivnosti usmerene na unapređenje funkcionalnosti nacionalne Dina kartice za dobrobit svih korisnika Dina kartica, trgovaca i tržišta u celini.

Sektor za platni sistem