17.01.2022.

Komercijalna banka a. d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi“

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Komercijalna banka a. d. Beograd je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila novu uslugu „Prenesi”, zahvaljujući kojoj građani mogu jednostavno i brzo da izvrše instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana, poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja registrovao za ovu uslugu.

Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu „Prenesi” i korišćenje ovog servisa za prenos novca banka je omogućila korisnicima putem postojeće aplikacije mobilnog bankarstva.

Prema obaveštenju Komercijalne banke a. d. Beograd, više informacija o korišćenju usluge „Prenesi“ može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.

Trenutno, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, uslugu „Prenesi“ omogućile su: Banca Intesa a. d. Beograd, Unicredit bank Srbija a. d. Beograd, Komercijalna banka a. d. Beograd i Eurobank Direktna a. d. Beograd, a u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Više informacija o usluzi „Prenesi” nalazi se na https://ips.nbs.rs/.

Sektor za platni sistem