17/01/2022

Комерцијална банка а. д. Београд омогућила својим корисницима инстант плаћање путем услуге „Prenesi“

На основу одобрења Народне банке Србије, Комерцијална банка а. д. Београд је својим корисницима платних услуга (потрошачима) омогућила нову услугу „Prenesi”, захваљујући којој грађани могу једноставно и брзо да изврше инстант пренос новца сваког дана у години, у било које доба дана, познавањем само броја мобилног телефона који је прималац плаћања регистровао за ову услугу.

Регистрацију броја мобилног телефона за услугу „Prenesi” и коришћење овог сервиса за пренос новца банка је омогућила корисницима путем постојеће апликације мобилног банкарства.

Према обавештењу Комерцијалне банке а. д. Београд, више информација о коришћењу услуге „Prenesi“ може се добити на интернет презентацији ове банке, у њеним експозитурама, као и позивањем корисничког сервиса наведене банке.

Тренутно, на основу одобрења Народне банке Србије, услугу „Prenesi“ омогућиле су: Banca Intesa a. d. Beograd, Unicredit bank Srbija a. d. Beograd, Комерцијална банка а. д. Београд и Eurobank Direktna a. d. Beograd, а у току су тестирања и код других банака.

Више информација о услузи „Prenesi” налази се на https://ips.nbs.rs/.

Сектор за платни систем