06.01.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u decembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru, za 23 radna dana, realizovana su ukupno 22,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,0 miliona, ili 18,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,3 miliona, ili 82,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 969.129, od čega je 794.857 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 174.272 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 9.127,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 52,2 milijarde dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 396,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,3 milijarde dinara.

Tokom 12.765 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 5.148 plaćanja, u vrednosti od 90.129.404,26 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera