06/01/2022

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у децембру

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 23 радна дана, реализована су укупно 22,3 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,0 милиона, или 18,0%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 18,3 милиона, или 82,0%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 969.129, од чега је 794.857 просечан број плаћања у RTGS систему, а 174.272 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 9.127,6 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 52,2 милијарде динара, или 0,6% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 396,9 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,3 милијарде динара.

Током 12.765 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19 учесника, реализовано је укупно 5.148 плаћањa, у вредности од 90.129.404,26 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера