06.01.2022.

Rad IPS NBS sistema za decembar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru realizovano je 4.358.837 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 140.608, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 41,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.340,0 miliona dinara.

Sektor za platni sistem