06.01.2022.

Рад IPS НБС система за децембар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у децембру реализовано је 4.358.837 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 140.608, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 41,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.340,0 милиона динара.

Сектор за платни систем