03.12.2021.

Rad IPS NBS sistema za novembar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u novembru realizovano je 4.091.208 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 136.374, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 36,0 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.200,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem