03.12.2021.

Рад IPS НБС система за новембар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у новембру реализовано је 4.091.208 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 136.374, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 36,0 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.200,6 милиона динара.

Сектор за платни систем