30.11.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema konačnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2021. godine iznosio je 7,7%, što je više u odnosu na preliminarnu procenu, koja je iznosila 7,4%.

Industrijska proizvodnja je u periodu januar–oktobar ove godine ostvarila međugodišnji rast od 6,5%, vođena rastom sektora rudarstva (24,0%), zatim prerađivačke industrije (5,7%), kao i energetike (2,9%). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 17 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, ostalih saobraćajnih sredstava i električne opreme.

Posmatrano samo u oktobru 2021, industrijska proizvodnja je porasla za 0,9% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (39,5% međugodišnje), dok su u suprotnom smeru delovali prerađivačka industrija (–0,2% međugodišnje) i pad u sektoru energetike (–10,5% međugodišnje).

Pokazatelji uslužnih sektora nastavljaju da beleže povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo je u oktobru 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio realni rast od 4,0%, dok je u periodu januar–oktobar realni rast iznosio 10,1% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u oktobru viši je 26,9% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 18,3%. U periodu januar–oktobar 2021, ukupan broj dolazaka turista viši je 34,5% međugodišnje, a broj noćenja turista za 26,9% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u oktobru ostvario međugodišnji rast od 18,5%, a robni uvoz međugodišnji rast od 23,5%. U periodu januar–oktobar 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je porastao za 27,0% međugodišnje, a robni uvoz za 23,5%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa zaposlenosti je u trećem tromesečju 2021. godine iznosila 50,0%, što je za 1,7 procentnih poena više nego u drugom tromesečju. Istovremeno, stopa nezaposlenosti je iznosila 10,5% i u odnosu na drugo tromesečje niža je za 0,6 procentnih poena.

Kabinet guvernera